NOTICE TO THE PUBLIC: Non-Affiliation of Anna Lavender Tirambulo and Mercy Banzon

It has come to our attention that certain individuals claim to be employees of Gokongwei Brothers Foundation and collect fees from students who want to apply for a scholarship. Please be informed that GBF DOES NOT COLLECT FEES from applicants to any of its scholarship programs.

NOTICE TO THE PUBLIC: Non-Affiliation of Anna Lavender Tirambulo and Mercy Banzon

NOTICE TO THE PUBLIC

This is to inform the public that Ms. Anna Lavender Tirambulo and Ms. Mercy Banzon are not associated with the Gokongwei Brothers Foundation. Under no circumstance did Ms. Tirambulo and Ms. Banzon serve as employees, partners, agents, or representatives of GBF. Ms. Tirambulo and Ms. Banzon are not authorized or have never been authorized to act on behalf of GBF in any capacity.

We reiterate our earlier statement that GBF DOES NOT COLLECT FEES from scholarship applicants. Please take caution against those posing as GBF officers or staff and using unofficial email addresses.

If you receive suspicious communication claiming to come from GBF, kindly report it to us through the following official communication channels:

***

PABATID SA PUBLIKO

Ipinapabatid sa publiko na sina Bb. Anna Lavender Tirambulo at Bb. Mercy Banzon ay hindi konektado sa Gokongwei Brothers Foundation. Sina Bb. Tirambulo at Bb. Banzon ay hindi kailanman naging empleyado, katuwang, ahente, o kinatawan ng GBF. Walang pahintulot o awtorisasyon sina Bb. Tirambulo at Bb. Banzon na makipagtransaksyon sa ngalan ng GBF sa anumang pamamaraan.

Mariin po naming inuulit ang aming naunang pahayag na ang GBF AY HINDI NANGONGOLEKTA NG BAYAD mula sa mga aplikante sa alinman sa aming scholarship programs.

Kung makatanggap man ng kahina-hinalang mensahe na nagsasabing mula sa GBF, hinihikayat po namin kayong iparating ito sa amin. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa GBF sa pamamagitan ng mga sumusunod na official communication channels:

***

MAHINUNGDANON NGA PAHIBALO

Among gina pahibalo ang publiko nga sina Ms. Anna Lavender Tirambulo ug Ms. Mercy Banzon kay dili konektado sa Gokongwei Brothers Foundation. Sa bisan unsang kahimtang, wala nagsilbi sila Ms. Tirambulo ug Ms. Banzon isip mga empleyado, kauban, ahente, o representate sa GBF. Sila Ms. Tirambulo ug Ms. Banzon kay dili awtorisado o wala gitugutan nga magpaila isip alang sa GBF sa bisan unsa nga kapasidad. 

Ginabalik namo ang among nauna nga pahibalo nga ang GBF KAY DILI GAPANGOLEKTA UG BAYAD sa mga scholarship applicants. Palihog pag-amping batok sa mga nagpakaaron-ingnon nga mga opisyal o staff sa GBF nga gagamit sa dili opisyal na mga email addresses. 

Kung anaa kay madawat nga dudang mensahe nga nag-angkon isip mga gikan sa GBF, palihug i-report kini sa amoa pinaagi sa among opisyal nga communication channels: