IMPORTANT NOTICE: GBF does not collect fees from scholarship applicants

It has come to our attention that certain individuals claim to be employees of Gokongwei Brothers Foundation and collect fees from students who want to apply for a scholarship. Please be informed that GBF DOES NOT COLLECT FEES from applicants to any of its scholarship programs.

IMPORTANT NOTICE: GBF does not collect fees from scholarship applicants
IMPORTANT NOTICE: GBF does not collect fees from scholarship applicants

It has come to our attention that certain individuals claim to be employees of Gokongwei Brothers Foundation and collect fees from students who want to apply for a scholarship. Please be informed that GBF DOES NOT COLLECT FEES from applicants to any of its scholarship programs.
 
Please take caution against those posing as GBF officers or staff and using unofficial email addresses.

If you receive suspicious communication claiming to come from GBF, kindly report it to us. You may direct your inquiries and concerns through our official channels:


MAHALAGANG PABATID: Ang GBF ay hindi nangongolekta ng bayad mula sa scholarship applicants

Nakarating po sa aming tanggapan na may mga indibidwal na nagpapanggap na empleyado ng Gokongwei Brothers Foundation at nangongolekta ng bayad mula sa mga estudyanteng nais mag-apply para sa scholarship. Amin pong ipinapabatid na ang GBF AY HINDI NANGONGOLEKTA NG BAYAD mula sa mga aplikante sa alinman sa aming scholarship programs.

Ibayong pag-iingat at maging mapanuri po tayo laban sa mga nagpapanggap na opisyal o kawani ng GBF at sa mga gumagamit ng unofficial email address.

Kung makatanggap man ng kahina-hinalang mensahe na nagsasabing mula sa GBF, hinihikayat po namin kayong iparating ito sa amin. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa GBF sa pamamagitan ng mga sumusunod na official channels:


MAHINUNGDANON NGA PAHIBALO: Ang GBF kay dili gapangolekta ug bayad sa mga scholarship applicants

Giabot sa among atensyon nga adunay mga pipila ka indibidwal nga nag-angkon isip mga empleyado Gokongwei Brothers Foundation ug gapangolekta og bayad sa mga estudyante nga gusto mag apply sa scholarship. Pahibalo sa tanan nga ang GBF KAY DILI GAPANGOLEKTA OG BAYAD gikan sa mga aplikante sa bisan unsa nga scholarship program ni ini.

Palihug nga mamahimong kritikal batok sa mga nagpakaaron-ingon nga mga official o staff ug sa mga dili opisyal nga mga email addresses.

Kung anaa kay madawat nga dudang mensahe nga nag-angkon isip mga gikan sa GBF, palihug i-report kini sa amoa. Mahimo nga idirekta ang imong mga panguta ug kabalaka pinaagi sa among official channels: